Update Corona maatregelen

Nu seizoen 2019-2020 achter de rug is, is het tijd voor een kleine nieuws update. Even vooruit kijken naar onze muzikale herfst, alsmede de specifieke corona (on)mogelijkheden.

  • Iedereen schrijft zich voortaan in voor een aaneengesloten reeks van 8 lessen. Bij ziekte en/of afwezigheid kunnen geen lessen gecompenseerd worden.
  • Ik heb eerder melding gemaakt van verhoging van het lesgeld. Daar zie ik bij nader inzien vanaf, voornaamste reden is opnieuw corona 😉 Ingaande september worden de lessen verkort naar drie kwartier, zodat er steeds een kwartier is om rustig de ruimte te verlaten en de volgende groep (of leerling) binnen te laten. Zo kan ik toch blokken van een uur blijven afhuren, zonder dat er sprake is van storende overlapping.
  • Mocht er weer een algehele (of locale) lock-down komen, dan vindt er geen restitutie plaats. Ook worden er geen vouchers meer verstrekt: er wordt in dat geval automatisch overgeschakeld naar online lesgeven. Ik zorg voor lesmateriaal, dat online wordt verstrekt en een week beschikbaar blijft. Een maal per week is er voor elke groep een Zoom meeting en contactmoment. Let op: het lesmateriaal kan dus niet meer gedownload worden!
  • Ik zorg voor een gezonde, goed geventileerde leslocatie. Tevens wil ik de groepen niet groter maken dan vier personen, iets wat de algehele gezondheid en hygiëne ook ten goede komt. Om die reden zal ik een enkele groep wellicht moeten herschikken.
  • Het lesmateriaal wordt vóór de les digitaal aangeleverd: graag zelf uitprinten en meenemen (of op iPad overzetten), uitleg volgt in de les.
  • Lessenaars of muziekstandaards worden niet langer verstrekt, ook hier is hygiëne de achterliggende gedachte.Verder geldt oplettendheid voor iedereen. Als je veel hoest, last van je luchtwegen hebt en zeker als je daarbij koortsig bent, meld dit dan en blijf thuis.Volg verder de richtlijnen van het RIVM. Blijf thuis met verkoudheid of keelpijn.

Verder geldt oplettendheid voor iedereen. Als je veel hoest, last van je luchtwegen hebt en zeker als je daarbij koortsig bent, meld dit dan en blijf thuis.