Akkoordverklaring met de algemene voorwaarden

Met het verzenden van de digitale betaling wordt aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden !

 

Betaling
De betaling van het lesgeld gaat via de website pagina “Lessen boeken” of een toegezonden betalingslink. Er moet voor aanvang van elk lesblok zijn voldaan. Hel betalen in termijnen is helaas niet mogelijk.

Vakantie en feestdagen
Op bepaalde feest- en vakantiedagen wordt er geen les gegeven zie hiervoor de pagina het vakantierooster. In de zomervakantieperiode wordt er geen les gegeven.

Verzuim (Prive- en Duoles)

Bij priveles

Bij ziekte en/of afwezigheid kan maximaal 1 les gecompenseerd worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer er sprake is van overmacht wordt hiervan afgeweken. Dit wordt van geval tot geval apart beoordeeld. Lessen kunnen alleen worden ingehaald binnen de lopende periode en kunnen dus niet worden doorgeschoven.

In het geval dat het voor een leerling onverhoopt niet mogelijk is om binnen de geboden opties de les in te halen, dan vervalt deze.

Wanneer je niet kunt komen lessen geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail of door te bellen naar 06-26902999

Bij groepsles

Bij ziekte en/of afwezigheid kunnen geen lessen gecompenseerd worden.

Mocht er weer een algehele (of locale) lock-down komen, dan vindt er geen restitutie plaats. Ook worden er geen vouchers meer verstrekt: er wordt in dat geval automatisch overgeschakeld naar online lesgeven. Ik zorg voor lesmateriaal, dat online wordt verstrekt en een week beschikbaar blijft. Een maal per week is er voor elke groep een Zoom meeting en contactmoment

Bij duoles
(Bij duoles gelden dezelfde voorwaarden als bij priveles alleen wegens praktische redenen zijn hier aanvullende voorwaarden van toepassing)

* Als een duoles tijdig met goede reden door beide leerlingen/wordt afgezegd kan deze, in geval van overmacht, op een andere dag worden ingehaald gedurende de lopende periode. (Er worden geen lessen doorgeschoven naar een volgende periode).

* Indien 1 leerling wel kan en de ander niet dan wordt de les automatisch een priveles van 30 minuten en vervalt de les voor de ander.

Verhindering of ziekte docent
Bij verhindering (alleen om zeer dringende reden) of ziekte van de docent vervalt de les er wordt geen lesgeld gerestitueerd. De lessen worden de lopende periode op een andere dag ingehaald.

Verandering lesvorm
Bij verandering van groepsgrootte, lesduur en lesfrequentie komt de leerling automatisch in een andere tariefgroep terecht.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt voor de les digitaal aangeleverd: graag zelf uitprinten en meenemen (of op iPad overzetten), uitleg volgt in de les.

Corona maatregelen
Mocht er weer een algehele (of locale) lock-down komen, dan vindt er geen restitutie plaats. Ook worden er geen vouchers meer verstrekt: er wordt in dat geval automatisch overgeschakeld naar online lesgeven. Ik zorg voor lesmateriaal, dat online wordt verstrekt en een week beschikbaar blijft. Een maal per week is er voor elke groep een Zoom meeting en contactmoment. Let op: het lesmateriaal kan dus niet meer gedownload worden!